Martine Bouman benoemd tot Bijzonder Hoogleraar
Entertainment Media and Social Change aan de Erasmus Universiteit

 
Dr. Martine Bouman, wetenschappelijk directeur en oprichter van het Centrum Media & Gezondheid, is per 1 juli 2015 benoemd tot Bijzonder Hoogleraar Entertainment Media and Social Change aan de Erasmus Universiteit, bij het Erasmus Research Centre for Media, Communication and Culture (ERMeCC). De leerstoel is gevestigd door de Stichting Entertainment-Education Nederland en maakt onderdeel uit van het project MediaLab: Gezondheid voor iedereen, dat mogelijk is gemaakt door een schenking van de Vriendenloterij. In het MediaLab wordt samengewerkt met de Stichting Alzheimer Nederland, de Nierstichting en de Hartstichting. De Bijzondere Leerstoel Entertainment Media and Social Change levert een bijdrage aan het bereiken van kwetsbare groepen in de samenleving en slaat een brug tussen de media wereld, gezondheidsorganisaties en wetenschap. De oratie zal plaatsvinden op vrijdag 22 januari 2016 om 16:00 in de aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Mediaorganisaties zijn op zoek naar interessante inhoud voor hun producties. Gezondheidsorganisaties willen hun doelgroepen beter kunnen bereiken. “Door een effectieve samenwerking van media en gezondheidsorganisaties is het mogelijk om entertainment met een meerwaarde te creëren en een bijdrage te leveren aan een gezonde samenleving.” Nederland telt maar liefst 1,3 miljoen laaggeletterden en het percentage van de Nederlandse bevolking met problematische algemene gezondheidsvaardigheden is 25%.“Lager opgeleiden zijn niet gewend om informatie met een complex taalgebruik en hoog abstractieniveau te verwerken. We kunnen deze groepen wel bereiken door een combinatie van voorlichting en amusement ofwel de Entertainment-Education strategie. Inmiddels is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de potentiele effecten. Die zijn zeer beloftevol, aldus Martine Bouman.

Gebruik maken van populaire media is echter niet verankerd in de cultuur van veel gezondheidsorganisaties. Er is nog veel koudwatervrees. Als twee zulke verschillende professionele velden willen samenwerken, dan moeten beiden, zoals de Franse socioloog Pierre Bourdieu zegt, een "feel for the game" hebben, en de habitus kennen van elkaars veld. Dat vraagt om deskundige begeleiding en capacity building. Daarom wordt binnen de opdracht van de Bijzonder Leerstoel een speciale Entertainment Media for Social Change onderwijsmodule ontwikkeld en zal interdisciplinair onderzoek worden uitgevoerd op het terrein van de Entertainment-Education strategie.

De Bijzondere Leerstoel sluit ook goed aan op de nieuwe plannen van Staatssecretaris Sander Dekker. Binnen de taakopdracht van de publieke omroep zal meer ruimte worden gecreëerd voor maatschappelijke en gezondheidsorganisaties, om programmavoorstellen bij de NPO in te dienen. De bestaande omroepen worden dan co-producent van de programmavoorstellen die worden gehonoreerd. “Het zou geweldig zijn als gezondheidsorganisaties de handen ineen zouden slaan en gezamenlijk programmavoorstellen zouden ontwikkelen en indienen. En deze programma’s dan ook pre-testen en met wetenschappelijk onderzoek begeleiden. Wat een enorme body of knowledge zou dat opleveren”, aldus Martine Bouman.

 
Nieuwsberichten op de website van de Erasmus Universiteit Rotterdam:
http://www.eshcc.eur.nl/news/?id_channel=7874&id_msg=239321 (Nederlands)
http://www.eur.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/detail/article/74606-nieuwe-leerstoel-slaat-brug-tussen-media-gezondheid-en-wetenschap (Nederlands)
http://www.eshcc.eur.nl/news/?id_channel=11699&id_msg=239323 (Engels)

Nieuws NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek):
http://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/begrijpelijke+taal/nieuwsbrief/martine+bouman 

Meer (audiovisuele) informatie:
Keynote Gala-avond Vriendenloterij: http://www.media-gezondheid.nl/nieuws/keynote-speech-gross-national-health-en-het-lege-doek-van-de-kunstenaar
TedxTalk: https://youtu.be/IfrYyNc3ehw
Meer informatie over Prof. Dr. Martine Bouman: http://media-gezondheid.nl/over-ons/het-team/dr-martine-bouman