Welkom bij de video toolkit Positieve Microgedragingen

Depressie en angststoornissen komen veelvuldig voor bij jongeren in Nederland. Het CMG heeft de mentale weerbaarheid van jongeren op Rotterdamse VMBO-scholen in kwetsbare wijken onderzocht aan de hand van de vernieuwende methodiek “Positive Deviance” (PD). Het uitgangspunt van de Positive Deviance strategie is dat er in alle gemeenschappen bijzondere individuen of organisaties zijn, die op een positieve manier afwijken van het gemiddelde. Hun gedrag is ‘positive’ omdat ze handelingen verrichten die positief uitpakken. Zij zijn ‘deviant’ omdat ze gedragingen vertonen die afwijken van de norm en die anderen niet vertonen. Positive Deviance kijkt naar datgene wat tegen alle verwachtingen in werkt. 

De centrale vraag van het onderzoek was: hoe komt het dat sommige VMBO scholen in Rotterdam met meer dan 150 leerlingen en meer dan 50% leerlingen met een migranten achtergrond, die in kwetsbare wijken gevestigd zijn en geen extra middelen tot hun beschikking hebben, het tegen iedere verwachting in beter doen op het gebied van mentale gezondheid dan andere VMBO scholen in Rotterdam met dezelfde achtergrond en middelen? 
Op basis van verschillende data zijn er 3 scholen in Rotterdam geselecteerd die aan alle eisen voldoen. Deze scholen zijn: de Lucia Petrus Mavo, de (toenmalige) Mavo Delfshaven en het Libanon Lyceum (afdeling MAVO/VMBO). Vervolgens is er samen met docenten, ondersteunend personeel, leerlingen, schoolmaatschappelijk werkers en ouders onderzocht wat zij anders doen dan andere scholen en wat het positieve verschil maakt. 

Door het onderzoek zijn verschillende microgedragingen ontdekt. De term ‘microgedragingen’ komt voort uit de ervaring van PD-onderzoekers dat het vaak geen grote en structurele maatregelen zijn die het verschil maken, maar juist kleinschalige gedragingen op individueel niveau, die vaak in de loop van de tijd meer intuïtief dan planmatig ontwikkeld zijn. Deze gedragingen kunnen bovendien doorgaans door anderen worden geadopteerd zonder dat dit speciale middelen of maatregelen vergt.

Er zijn video's gemaakt van de belangrijkste microgedragingen om andere scholen te inspireren. Deze video's onderverdeeld in 3 categorieen: (1) sociale veiligheid, (2) persoonlijke betrokkenheid en (3) interactie tussen school, leerling en ouder.
Bekijk hieronder alle video's per categorie.
 

(1) Sociale Veiligheid

    


 

(2) Persoonlijke Betrokkenheid

    

    


 

(3) Interactie tussen school, leerlingen en ouders

    

    

Wilt u meer weten over Positive Deviance, de microgedragingen of over de uitvoering van dit project? 

Neem dan contact op met Sarah Lubjuhn
(0182-549445 of lubjuhn@media-gezondheid.nl)
Project: 
http://media-gezondheid.nl/projecten/positive-deviance
In dit PD-project werkt het CMG samen met de GGD Rotterdam-Rijnmond, het Trimbos-Instituut en de Universiteit van Texas in El Paso (USA).