CMG Pledge ‘Alles is Gezondheid’

01 augustus 2014
Het Centrum Media & Gezondheid maakt deel uit van het platform ‘Alles is Gezondheid’ en heeft een pledge ondertekend met het doel de impact van ´Alles is Gezondheid´ te verbreden en verdiepen.

In het nationale programma ‘Alles is Gezondheid’ van het ministerie van VWS ontwikkelen organisaties gezamenlijk plannen voor een gezonder en vitaler Nederland. Op het platform zijn vertegenwoordigers van organisaties op het terrein van werk, wijk, school en zorg vertegenwoordigd.

Dit is een gedeelte uit de CMG pleeg:
"Het Centrum Media & Gezondheid ziet, naast de in Alles is gezondheid... genoemde vier settings (wijk, zorg, werk en onderwijs), ook de media als een belangrijke factor in de stimulering van een gezonde leefstijl. Mensen besteden een groot deel van hun vrije tijd aan diverse vormen van mediagebruik (televisie, radio, internet). De verantwoordelijkheid van de burger voor zijn/haar eigen gezondheid wordt groter. Dat betekent dat de omgeving zodanig moet worden ingericht dat gezonde keuzes makkelijker worden en de informatievoorziening voor de burger optimaal en laagdrempelig is. De media spelen daarbij een essentiële rol. Er kan een grote gezondheidswinst worden bereikt (met name voor het bereiken van kwetsbare groepen) als er meer ruimte wordt gecreëerd voor een pro-actieve samenwerking met partners in de mediasector (omroepen, producenten, interactieve ontwerpers, app- en gameontwikkelaars, scriptschrijvers etc.)."

Klik hier om de volledige pledge te bekijken.
 
Terug naar het nieuwsoverzicht