CMG project Slagkracht in Beeld: evaluatieonderzoek afgerond

28 juli 2013
In 2011/2012 heeft het CMG Slagkracht in Beeld ontworpen en geimplementeerd. In dit project kregen projectmedewerkers van gemeentelijke gezondheidsinstellingen tools aangereikt om hun Gezonde Slagkracht project  (zie ook www.gezondeslagkracht.nl) te vertalen naar een korte videoproductie.

Het CMG heeft dit jaar in samenwerking met Janneke Harting (Universiteit van Amsterdam) een evaluatieonderzoek van dit project uitgevoerd. Deze maand is het onderzoek afgerond en is het rapport geleverd aan opdrachtgever ZonMw.

Uit het evaluatieonderzoek blijk dat de Slagkracht in Beeld mediatraining een mentaliteitsverandering in gang heeft gezet. De deelnemers ervaren een duidelijke meerwaarde van beeldend werken, met name in: (1) het op aansprekende manier in beeld brengen van het Gezonde Slagkracht project (2) het mobiliseren van oude samenwerkingspartners en nieuwe betrokkenen; (3) het creëren van een draagvlak en het afleggen van verantwoording. Bij de borging van het beeldend werken spelen de integratie in het beleid van de organisatie en de reikwijdte van de implementatie een grote rol.

Gerelateerde projecten

Terug naar het nieuwsoverzicht