Focus op Gezondheid media training

22 april 2015
CMG heeft de training Focus op Gezondheid ontwikkeld voor School’s Cool mentoren. Focus op Gezondheid is een training voor mentorcoördinatoren van School’s cool vestigingen om de dilemma's en uitdagingen rondom gezonde leefstijl bij hun mentorleerlingen beter te leren herkennen, bespreken en eventueel aan te pakken. Focus op Gezondheid wordt gefinancierd door het RIVM en is gericht op de versterking van de Jeugdgezondheidszorg op en met scholen.
 
Vrijwillige mentoren en mentor coördinatoren van de School’s Cool vestigingen in Gouda en Utrecht namen deel aan de bijeenkomst. Zij hebben geleerd hoe ze een HD camera kunnen bedienen, filmbeelden kunnen maken van hun mentor-leerling contact en de opgenomen beelden te editen. De mentoren hadden een gesprek met de leerlingen rondom het thema ‘gezonde leefstijl’. Een waar avontuur, want hoe breng je met je leerling met een camera in beeld wat gezonde leefstijl is? Dat kan te maken hebben met eten, maar ook met lekker in je vel zitten, een mentor die je helpt met raad en daad, op de fiets naar school, je zwemdiploma halen en nog veel meer.
 
In het Focus op Gezondheid project is de Show Talk en Act (STA) methode gehanteerd. Deze gaat uit van een concrete en positieve benadering bestaande uit drie stappen: 1) laten zien wat er goed gaat (Show), 2) er met elkaar over in gesprek gaan (Talk) en 3) vervolgens concrete tips en handelingsperspectieven uitwisselen (Act). Door het maken van beeldopnamen van potentiele gezonde leefstijlmomenten tijdens het leerling- mentor contact kunnen eventuele ongezonde gewoonten vroegtijdig worden gesignaleerd en besproken met de ouders, school en JGZ. De vrijwillige mentoren van School’s cool zijn door het directe contact met de leerling bij alle belevingswerelden van de leerling betrokken: het leven thuis, in de vrije tijd en het leven op school. Door een individuele begeleiding van mentoren krijgen risicovolle leerlingen de kans om, binnen hun eigen omstandigheden, specifieke vaardigheden te ontwikkelen voor een goed en gezond presteren en zo terugval naar een lagere vorm van onderwijs (zgn. afstroom) en voortijdig schooluitval tegen te gaan.
 
Bekijk hier de making of van de training Focus op Gezondheid: 

 


 
Terug naar het nieuwsoverzicht