Positive Deviance presentatie: City Health Conference in Amsterdam

05 november 2014
Op 4 november 2014 gaf Martine Bouman van het Centrum Media & Gezondheid (CMG) een presentatie over het Positive Deviance (PD) project op de “International City Health Conference 2014 – Engaging diverse communities in urban health and wellbeing” in Amsterdam.

De conferentie was georganiseerd door AIDS Foundation East-West (AFEW), het Trimbos Instituut en Knowledge•Action•Change. Tijdens de conferentie stond de vraag centraal hoe steden de gezondheid en het welzijn van hun inwoners kunnen bevorderen onder diverse (kwetsbare) groepen en culturen.

Martine Bouman’s gaf inzichten in de vernieuwende onderzoeksmethode “Positive Deviance” en lichte toe hoe het CMG team en projectpartners de onderzoeksmethode hebben toegepast bij jongeren op VMBO scholen in Rotterdam rondom het thema mentale gezondheid.

“Het PD-onderzoek komt voort uit de constatering dat bepaalde groepen VMBO-jongeren in kwetsbare wijken gevoelig zijn voor depressie en angststoornissen. De scholen hebben dit probleem soms wel, maar soms ook helemaal niet bewust geadresseerd. Niettemin scoren sommige van deze scholen beter op mentale gezondheid dan andere. Dit PD-onderzoek draait om de vraag: 'Hoe komt het dat sommige VMBO-scholen, in dezelfde kwetsbare wijken in Rotterdam, met dezelfde kinderen en dezelfde middelen, het tegen iedere verwachting in beter doen ten aanzien van mentale gezondheid dan andere?'” Martine Bouman

Tijdens de presentatie kwam de dataverzameling, analysemethoden, de resultaten en leerervaringen uit dit project aan de orde. 

Voor een samenvatting van het PD project klik hier.
 

Gerelateerde projecten

Terug naar het nieuwsoverzicht