Prof. dr. Martine Bouman wint Marc Cornelissen | Brightlands Award

17 maart 2017
Prof. dr. Martine Bouman heeft op 16 maart de Marc Cornelissen | Brightlands Award in ontvangst mogen nemen uit handen van juryvoorzitter en voormalig Minister Maria van der Hoeven en Commissaris van de Koning Theo Bovens. De prijs is een erkenning van prof. Bouman’s werk als baanbrekend pionier in de lijn van het werk van Marc Cornelissen, die zich door middel van bijzondere poolexpedities inzette voor een duurzamere samenleving.

Uit het juryrapport: “De jury is zeer onder de indruk van het werk van Martine Bouman. Zij heeft een thema gekraakt dat uiterst relevant is voor onze samenleving vandaag en voor toekomstige generaties. Haar missie is nog niet voltooid mede ingegeven door een samenleving en medialandschap die aan veranderingen onderhevig is. De jury is met name gecharmeerd van de originaliteit van de aanpak van deze complexe problematiek. Uitdagingen als deze zijn namelijk niet op te lossen met nog meer technologie, maar vragen kennis en inzicht in gedrag en sociale context van mensen en vooral hoe ik hen kan bereiken. Martine Bouman heeft daarbij de moed gehad om een min of meer veilige academische carrière in de waagschaal te stellen en heeft zich in haar expeditie niet laten afschrikken door de wereld van meten is weten. Zij is er op creatieve wijze telkens in geslaagd expedities te volbrengen die overheden en bedrijfsleven bewust hebben gemaakt dat ook andere wegen nodig zijn om deze gezondheidskloof in de samenleving te overbruggen: Entertainment en educatie. De nominatie van Martine Bouman wordt door een brede kring aantoonbaar ondersteund. De jury zou het toejuichen als ook andere initiatieven op het gebied van duurzaamheid en gezondheid van haar expertise kunnen profiteren.
 
Finale overwegingen
Doorslaggevend bij de toekenning van de Marc Cornelissen | Brightlands Award 2017 zijn voor de jury de karakteristieken van de beide naamgevers van deze Award, Marc Cornelissen en Brightlands. In een samenleving waar technologie de vooruitgang drijft is, groeit het belang om te zorgen dat dergelijke investeringen maatschappelijk ook het beoogde effect hebben. Niet alleen bij de happy few, maar juist door die groepen tijdig te betrekken die uiteindelijk moeten zorgen dat een innovatie wordt geaccepteerd, wordt uitgedragen en de beoogde verandering ook tot stand komt ten bate van de kwaliteit van onze samenleving. Maar hoe doe je dat in een community en communicatielandschap dat aan snelle veranderingen onderhevig is? Marc was hierin een meester (bekijk hier een video over zijn werk), Brightlands heeft hierin nog een uitdaging. We zien dat de genomineerden zich hierin op verschillende manieren onderscheiden. De jury heeft de Marc Cornelissen | Brightlands Award 2017 toegekend aan degene die hierin in haar ogen het meest gedurfd, origineel maar daarin inmiddels ook de grootste stappen heeft gezet.”

De andere genomineerden voor de prijs waren Jan Jonker, hoogleraar duurzaamheid en winnaar van de duurzaamheidsmedailles 2016, en Jeroen Rondeel, duurzaamheidsondernemer en oprichter van het Blue Innovation Center. In een korte dankspeech maakte Martine Bouman gewag van de bijzondere gelijkenissen die zij ontdekte tussen haar missie en die van Marc Cornelissen en bedankte zij onder meer de aanwezige familie Cornelissen voor hun inzet voor deze prijs.
De prijs omvat naast een glaskunstwerk een bedrag van € 25,000. Martine Bouman wil dat bedrag gebruiken om de nieuwe spelers in het medialandschap in een hub te verenigen rond thema’s duurzaamheid, gezondheid en sociale tolerantie.
Terug naar het nieuwsoverzicht