Slotbijeenkomst Positive Deviance project

07 oktober 2014
Op vrijdag 3 oktober heeft op de Lucia Petrus Mavo in Rotterdam de slotbijeenkomst plaatsgevonden van het Positive Deviance project. In dit project heeft het CMG samen met haar partners (GGD Rotterdam-Rijnmond, het Trimbos Instituut en de University Texas at El Paso) de mentale gezondheid van jongeren op VMBO-scholen in Rotterdam onderzocht door middel van de innovatieve ‘Positive Deviance’ onderzoeksmethode.

Onder de titel “Hoe bevorder ik de mentale gezondheid van mijn leerlingen?” waren voor deze slotbijeenkomst alle 52 VMBO scholen en andere belanghebbenden uit de regio Rotterdam uitgenodigd.

Tijdens de bijeenkomst stonden de resultaten van het project centraal. Dit zijn verschillende ‘microgedragingen’, die met behulp van het Positive Deviance project zijn ontdekt en die een rol spelen bij het bevorderen van mentale gezondheid bij leerlingen. 

Vertegenwoordigers van de drie Positive Deviance VMBO scholen (Lucia Petrus Mavo, Mavo Delfshaven en Libanon Lyceum afdeling Mavo) lieten zien hoe ze dingen op microniveau aanpakken, en daarmee vaak een groot verschil maken.
Aan het eind van de bijeenkomst heeft het CMG team, samen met hun samenwerkingspartner Dr. Arvind Singhal van de University Texas at El Paso, de vertegenwoordigers van de drie eerder genoemde PD scholen een eindrapport overhandigd met daarin de belangrijkste microgedragingen van die school.
 
“Ik vond dat er heel sterke voorbeelden voor positieve gedragingen bij waren, die je makkelijk kunt overnemen in je dagelijks leven op school. Een paar dingen spraken me heel erg aan, die zal ik zeker uitproberen.” Deelnemer van een VMBO school

“Dit was de eerste keer dat deze ‘Positive Uitzondering’ methode werd toegepast in Nederland. Door deze nieuwe benadering krijgt men een andere kijk op sociale problemen en hoe men deze problemen met elkaar kan oplossen. Het CMG kijkt er naar uit de PD benadering in de toekomst verder toe te passen.” Dr. Martine Bouman, Centrum Media & Gezondheid.
 
Er is een 10-pagina tellende samenvatting van het PD project in het Engels beschikbaar. Klik hier om het document te bekijken.

Groepsfoto (v.l.n.r.): Paul Bokern, Martine Bouman, Betty van der Winden, Arvind Singhal, Matthieu Lapré, Sarah Lubjuhn.
 
Terug naar het nieuwsoverzicht