Videoserie 'Aftuigen en opbouwen' afgerond

24 februari 2017
Bijzondere videoserie met​ verhalen van oud-schippers over de overgang van de zeilende naar de grootschalige binnenvaart.

Het Centrum Media & Gezondheid heeft samen met de Museumhaven Gouda, en met financiering van het RABO Dividend Fonds, bijzondere verhalen van oud-schippers in de regio Gouda in beeld gebracht die de overgang van de zeilende naar de grootschalige binnenvaart hebben meegemaakt. In de loop van de vorige eeuw is het schippersbestaan sterk van karakter veranderd. In deze periode werden de zeilen van de zeilschepen gestreken en het tuigage van de schepen afgehaald, het zogenoemde ‘aftuigen’. De voormalige zeil- en motorschepen uit het begin van de vorige eeuw werden bijna allemaal vervangen door veel grotere motorschepen.

Een tiental schippers en schipperskes (vrouwelijke schippers) heeft voor de camera hun verhalen over het ondernemende bestaan, de veranderingen van de na-oorlogse schaalvergroting en de bijzondere woonomstandigheden gedeeld. Het resultaat is een serie boeiende filmpjes (totaal 50 minuten) waarin de schippersverhalen per thema zijn gebundeld. Zo komt in ‘Van Boord’ het leven op het internaat aan bod en wordt in ‘Werken en Woekeren’ verteld over het ondernemerschap. Ook zijn er filmpjes over het huishouden aan boord, de techniek van het varen en de gevaren op het water
Terug naar het nieuwsoverzicht