Beeldend werken: Show Talk Act

Media & Editing trainingen op maat

Voor externe organisaties en bedrijven ontwerpt het CMG op maat gemaakte trainingen  Beeldend Werken aan de hand van de door het CMG ontwikkelde STA methode (Show, Talk, Act) methode.  In de STA-methodiek wordt gebruik gemaakt van zelfgemaakt beeldmateriaal. Het beeldmateriaal wordt vertoond (Show), vervolgens gebruikt als discussiestarter (Talk), resulterend in concrete tips voor de praktijk (Act). De deelnemers leren in beelden te denken, met als concreet resultaat korte filmclipjes van hun eigen projecten. Iedere training sluit nauw aan op de behoefte van de opdrachtgever.

	
Trailer: Slagkracht in Beeld Mediatraining

Foto's & Afbeeldingen

Beeldend werken: Show Talk Act


Voor externe organisaties en bedrijven ontwerpt het CMG op maat gemaakte trainingen  Beeldend Werken aan de hand van de door het CMG ontwikkelde STA methode (Show, Talk, Act) methode.  In de STA-methodiek wordt gebruik gemaakt van zelfgemaakt beeldmateriaal. Het beeldmateriaal wordt vertoond (Show), vervolgens gebruikt als discussiestarter (Talk), resulterend in concrete tips voor de praktijk (Act). De deelnemers leren in beelden te denken, met als concreet resultaat korte filmclipjes van hun eigen projecten. Iedere training sluit nauw aan op de behoefte van de opdrachtgever.
 
Het CMG heeft media trainingen o.a. voor de volgende groepen ontwikkeld:

Opvoeders van jonge kinderen
Met behulp van STA methodiek  hebben opvoeders van jonge kinderen beeldmateriaal gemaakt van gezonde leefstijlmomenten in hun gezin. Het gemaakte beeldmateriaal is getoond (Show) en gebruikt als discussiestarter (Talk), waarna de ouders met behulp van een opvoedcoach tips met elkaar delen over opvoedsituaties met betrekking tot een gezonde leefstijl (Act). Door de praktische uitvoering van deze training Beeldend Werken, waarbij de ouders zelf filmen, beklijven de opgedane vaardigheden beter. Opvoedcoaches geven aan dat beeldend werken  voor hen een meerwaarde heeft om ouders bewuster te kunnen maken van hun voorbeeldfunctie en het taboe te verminderen, dat heerst onder ouders om over opvoedproblemen te praten.

Gezonde Slagkracht gemeenten die werken aan integraal gezondheidsbeleid
Het Centrum Media & Gezondheid heeft een Slagkracht in Beeld mediatraining ontwikkeld om een integrale lokale gezondheidsaanpak, zowel binnen als tussen de Gezonde Slagkracht-projecten, te vergroten en te verspreiden. Bij integraal werken gaat het om een samenwerking tussen verschillende gemeentelijke sectoren, zoals ruimtelijke ordening en zorg, of sociale zaken en welzijn.  Teamleden van Gezonde Slagkracht projecten zijn door het Centrum Media & Gezondheid getraind om inspirerende beeldopnamen te maken van en over hun projecten, met als resultaat korte (2-3 minuten) filmpjes. De achterliggende doelstelling is om door middel van inspirerende korte filmpjes (1) partijen binnen gemeenten mee te krijgen om een bijdrage te leveren aan gezondheidswinst (agenda setting) en (2) onderlinge ervaringen uit te wisselen over verschillende benaderingen in het realiseren van integraal gezondheidsbeleid.
 
Archeologie onderzoekers
Op verzoek van de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden heeft het CMG een op maatgemaakte training “Beeldend Werken” verzorgd voor onderzoekers. Hierbij stonden de volgende vragen centraal: Hoe kan ik mijn onderzoeksproject door beelden effectief in beeld brengen? Hoe kan ik leren in beelden te denken?
De training Beeldend Werken wordt door de Archeologie onderzoekers ingezet om nieuwe samenwerkingspartners te interesseren voor een project, subsidieverstrekkers te overtuigen van de kracht van hun project,en gastcolleges en workshops met beelden te ondersteunen en via social media de projectresultaten met anderen te delen.
 
Bent u geïnteresseerd in een mediatraining van het CMG? Neem dan contact met ons op. We adviseren u graag.

 

Publicaties & Downloads


Centrum Media & Gezondheid (2014):  Flyer beeldend werken. Hier te downloaden als .pdf file

In the Spotlight, nieuwsbrief Gezonde Slagkracht (2014): Rapporteren met je rechterhersenhelft, nieuwsbrief nummer 25 februari 2014. Hier te downloaden als .pdf file

De Roo, Z., Bouman, M.P.A., Harting, J. (2013): Evaluatieonderzoek Slagkracht in Beeld, Centrum Media & Gezondheid, Gouda. Hier te downloaden als .pdf file

Focus

Media production
Research
Training and Capacity Building
Consultancy

In samenwerking met

Hangklip Media