Find out!

Jongeren als users-as-designers aan de slag met seks, drugs en alcohol.

Het Find Out project is een Entertainment-Education interventie voor en door jongeren (13 tot 19 jaar) op het terrein van seks, drugs en alcohol. Jongeren met verschillende culturele achtergronden werden zelf programmamakers die de wereld van de drank, drugs en seks onderzoeken. De jongeren leverden de ideeën hiervoor aan, waarbij ze ondersteund werden door een professioneel team van televisiemakers. De interventie bestond naast televisie als hoofdmedium ook uit een website, een scholentoer en een DVD.

	
Logo

Foto's & Afbeeldingen

Find out!

Het Find Out project is een Entertainment-Education interventie voor en door jongeren (13 tot 19 jaar) op het terrein van seks, drugs en alcohol. Jongeren met verschillende culturele achtergronden werden zelf programmamakers die de wereld van de drank, drugs en seks onderzoeken. De jongeren leverden de ideeën hiervoor aan, waarbij ze ondersteund werden door een professioneel team van televisiemakers. De interventie bestond naast televisie als hoofdmedium ook uit een website, een scholentoer en een DVD.

Met het project Find Out! werd getracht jongeren inzicht te geven in de persoonlijke en maatschappelijke consequenties van hun keuzes ten aanzien van de drie thema’s. Het project was tevens bedoeld om te onderzoeken hoe het ‘user as designer’-concept (de doelgroep als maker van het programma; UAD concept) werkt in de televisiepraktijk: of de drie leefstijlthema’s door de gebruikers op een verantwoorde manier zijn in te vullen, welke rol landelijke voorlichtingsorganisaties kunnen spelen in een dergelijk bottom-up project en wat de randvoorwaarden zijn voor succes bij het toepassen van dit concept bij televisieprogramma’s rondom gezondheid.

Het programma werd van 10 januari tot 30 maart 2006 iedere dinsdag en donderdag om 17.00 en om 22.00 (herhaling) op televisie uitgezonden door de muziekzender The Box. Alle 24 afleveringen zijn nu te koop op een dubbel-dvd van ruim 300 minuten. Deze is te bestellen via de website van Find Out (www.find-out.nl).

 

Publicaties & Downloads

  • Centrum Media & Gezondheid (2013). Find Out - Het verhaal, de uitdaging, het onderzoek en de implementatie. Hier te downloaden als .pdf file
  • Bouman, M.P.A., Draaisma, E.M. (2006) Find Out: een televisie-interventie volgens de user-as-designerbenadering. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, volume 34 (3), pp. 307-318. Hier te downloaden als .pdf file
  • Draaisma, E. M., Bouman, M. (2006)  1. Deelrapport Find Out: Pre-test pilot Find Out, Centrum Media & Gezondheid, Gouda. Hier te downloaden als .pdf file
  • Draaisma, E. M., Bouman, M. (2006)  2. Deelrapport Find Out: Inhoudsanalyse Find Out, Centrum Media & Gezondheid, Gouda. Hier te downloaden als .pdf file
  • Draaisma, E. M., Bouman, M. (2006)  3. Deelrapport Find Out: Procesevaluatie designers, Centrum Media & Gezondheid, Gouda. Hier te downloaden als .pdf file
  • Eiling, E, Goebbels, A., N.K. De Vries (2006): Effectevaluatie Find out! Capaciteitsgroep Gezondheidsvoorlichting en –bevordering, Onderzoeksinstituut CAPHRI, Universiteit Maastricht, Maastricht.

Focus

Media production
Research
Training and Capacity Building
Consultancy

In samenwerking met

Bosch Film
Soa Aids Nederland
Universiteit Maastricht
ZonMw