In the spotlight

Winnaar Marc Cornelissen | Brightlands Award en ZonMw Parel

Op 12 april heeft Prof. dr. Martine Bouman tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid een ZonMw Parel ontvangen voor haar gehele oeuvre op het terrein van gezondheidscommunicatie. Ze kreeg de Parel overhandigd door ZonMw directeur Henk Smid, die met lovende woorden sprak over de verschillende innovatieve projecten en de ontwikkeling van nieuwe onderzoeksmethoden van het Centrum Media & Gezondheid (CMG).

	

Foto's & Afbeeldingen

In the spotlight


ZonMw Parel

Op 12 april heeft Prof. dr. Martine Bouman tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid een ZonMw Parel ontvangen voor haar gehele oeuvre op het terrein van gezondheidscommunicatie. Ze kreeg de Parel overhandigd door ZonMw directeur Henk Smid, die met lovende woorden sprak over de verschillende innovatieve projecten en de ontwikkeling van nieuwe onderzoeksmethoden van het Centrum Media & Gezondheid (CMG).

Bouman werkt vanuit de visie dat er geen moeilijk bereikbare doelgroepen bestaan, wel vormen van informatieoverdracht die bij bepaalde groepen niet aanslaan. Een vernieuwende en verfrissende aanpak vormt altijd de kern van haar onderzoek. Haar onderzoek leidt tot nieuwe inzichten (met aangetoonde effecten) gebaseerd op andere paradigma’s en onderzoeksmethoden. Daarnaast benut zij wetenschapsgebieden vanuit marketing en persuasieve communicatie en vormen van co-creatie. Deze combinatie maakt dat zij aansluit bij de huidige tijdgeest en ontwikkelingen rondom gezondheidsbevordering en nieuwe media. Martine Bouman vernieuwt de gezondheidsbevordering zoals geen andere professional in dit veld”, aldus ZonMw.

Martine gaf in haar korte dankwoord aan zeer blij te zijn met deze prijs van ZonMw. “Deze waardering en erkenning voor ons werk voelt als een groot cadeau. Sinds de start van het Centrum Media & Gezondheid in 1999 zijn we op zoek gegaan naar andere wegen van gezondheidscommunicatie en weken we vaak bewust af van gebaande paden. Daar is moed en geduld voor nodig. Dat ZonMw dit heeft opgemerkt en gewaardeerd met een Parel voelt als een enorme stimulans om door te gaan op onze weg.

Lees hier het nieuwsbericht op de website van ZonMw:
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/martine-bouman-ontvangt-parel-voor-innovatieve-gezondheidscommunicatie/

Lees hier een interview met Martine Bouman in het tijdschrift Mediator:
mediator.zonmw.nl/mediator-23-mei-2017/laagopgeleide-jongeren-verhalende-communicatie/


Marc Cornelissen|Brightlands Award

Prof. dr. Martine Bouman heeft op 16 maart de Marc Cornelissen | Brightlands Award in ontvangst mogen nemen uit handen van juryvoorzitter en voormalig Minister Maria van der Hoeven en Commissaris van de Koning Theo Bovens. De prijs is een erkenning van prof. Bouman’s werk als baanbrekend pionier in de lijn van het werk van Marc Cornelissen, die zich door middel van bijzondere poolexpedities inzette voor een duurzamere samenleving.

Uit het juryrapport: “De jury is zeer onder de indruk van het werk van Martine Bouman. Zij heeft een thema gekraakt dat uiterst relevant is voor onze samenleving vandaag en voor toekomstige generaties. Haar missie is nog niet voltooid mede ingegeven door een samenleving en medialandschap die aan veranderingen onderhevig is. De jury is met name gecharmeerd van de originaliteit van de aanpak van deze complexe problematiek. Uitdagingen als deze zijn namelijk niet op te lossen met nog meer technologie, maar vragen kennis en inzicht in gedrag en sociale context van mensen en vooral hoe ik hen kan bereiken. Martine Bouman heeft daarbij de moed gehad om een min of meer veilige academische carrière in de waagschaal te stellen en heeft zich in haar expeditie niet laten afschrikken door de wereld van meten is weten. Zij is er op creatieve wijze telkens in geslaagd expedities te volbrengen die overheden en bedrijfsleven bewust hebben gemaakt dat ook andere wegen nodig zijn om deze gezondheidskloof in de samenleving te overbruggen: Entertainment en educatie. De nominatie van Martine Bouman wordt door een brede kring aantoonbaar ondersteund. De jury zou het toejuichen als ook andere initiatieven op het gebied van duurzaamheid en gezondheid van haar expertise kunnen profiteren."
 
Finale overwegingen 
Doorslaggevend bij de toekenning van de Marc Cornelissen | Brightlands Award 2017 zijn voor de jury de karakteristieken van de beide naamgevers van deze Award, Marc Cornelissen en Brightlands. In een samenleving waar technologie de vooruitgang drijft is, groeit het belang om te zorgen dat dergelijke investeringen maatschappelijk ook het beoogde effect hebben. Niet alleen bij de happy few, maar juist door die groepen tijdig te betrekken die uiteindelijk moeten zorgen dat een innovatie wordt geaccepteerd, wordt uitgedragen en de beoogde verandering ook tot stand komt ten bate van de kwaliteit van onze samenleving. Maar hoe doe je dat in een community en communicatielandschap dat aan snelle veranderingen onderhevig is? Marc was hierin een meester (bekijk hier een video over zijn werk), Brightlands heeft hierin nog een uitdaging. We zien dat de genomineerden zich hierin op verschillende manieren onderscheiden. De jury heeft de Marc Cornelissen | Brightlands Award 2017 toegekend aan degene die hierin in haar ogen het meest gedurfd, origineel maar daarin inmiddels ook de grootste stappen heeft gezet.”

De andere genomineerden voor de prijs waren Jan Jonker, hoogleraar duurzaamheid en winnaar van de duurzaamheidsmedailles 2016, en Jeroen Rondeel, duurzaamheidsondernemer en oprichter van het Blue Innovation Center. In een korte dankspeech maakte Martine Bouman gewag van de bijzondere gelijkenissen die zij ontdekte tussen haar missie en die van Marc Cornelissen en bedankte zij onder meer de aanwezige familie Cornelissen voor hun inzet voor deze prijs.
De prijs omvat naast een glaskunstwerk een bedrag van € 25,000. Martine Bouman wil dat bedrag gebruiken om de nieuwe spelers in het medialandschap in een hub te verenigen rond thema’s duurzaamheid, gezondheid en sociale tolerantie.

Focus

Media production
Research
Training and Capacity Building
Consultancy