Positive Deviance

Hoe scholen op een innovatieve manier mentale veerkracht kunnen bevorderen

Depressie en angststoornissen komen veelvuldig voor bij jongeren in Nederland. Het CMG onderzoekt de mentale weerbaarheid van jongeren op Rotterdamse VMBO-scholen in kwetsbare wijken aan de hand van de vernieuwende methodiek “Positive Deviance” (PD).

	
Interview with Martine Bouman, Center for Media & Health Interview with Arvind Singhal, University of Texas at El Paso Workshop June 2012 Doelgroep PD project Doelgroep PD project PD data analyse CMG en PD partners CMG Positive Deviance Theminar bij ZonMw CMG Positive Deviance workshop CMG Positive Deviance workshop CMG Positive Deviance workshop PD workshop Erasmus MC mei 2014 Overhandigen van de eindrapporten: PD onderzoeksteam en afgevaardigden van de PD scholen CMG workshop sessie Oxford University PD Oxford University workshop deelnemers

Positive Deviance

Depressie en angststoornissen komen veelvuldig voor bij jongeren in Nederland. Het CMG onderzoekt de mentale weerbaarheid van jongeren op Rotterdamse VMBO-scholen in kwetsbare wijken aan de hand van de vernieuwende methodiek “Positive Deviance” (PD).

In dit PD-project werkt het CMG samen met de GGD Rotterdam-Rijnmond, het Trimbos-Instituut en de Universiteit van Texas in El Paso (USA).

Bij de Positive Deviance strategie gaat het om de gunstige uitzonderingen (positive deviants). De centrale vraag is: hoe komt het dat sommige VMBO scholen in Rotterdam met meer dan 150 leerlingen en meer dan 50% leerlingen met een migranten achtergrond, die in kwetsbare wijken gevestigd zijn en geen extra  middelen tot hun beschikking hebben, het tegen iedere verwachting in beter doen dan andere VMBO scholen in Rotterdam met dezelfde achtergrond en middelen?

Op basis van data uit de Jeugd Monitor Onderzoeken (vanaf het schooljaar 2009) zijn VMBO scholen in Rotterdam geïdentificeerd waarvan de leerlingen gemiddeld beter scoren (10 en lager) op testen voor mentale weerbaarheid (de zogenaamde Strength and Difficulty Questionnaire). Vervolgens is gekeken of zij volgens de Sociale Index score in een kwetsbare Rotterdamse wijk gevestigd zijn, meer dan 150 leerlingen hebben waarvan minimaal 50% met een migranten achtergrond en of deze scholen niet over aanvullende middelen beschikken. De VMBO scholen in Rotterdam die aan deze inclusiecriteria voldeden zijn benoemd tot PD scholen. Vervolgens is er samen met docenten, ondersteunend personeel, leerlingen, schoolmaatschappelijk werkers en ouders onderzocht wat zij anders doen dan andere scholen en wat het positieve verschil maakt. Het gaat om het ontdekken van systeem-inherent microgedrag. Deze inspirerende “good social practice” is vervolgens gedeeld met andere VMBO scholen in Rotterdam om de mentale weerbaarheid van leerlingen te verhogen en om depressie en angststoornissen te kunnen voorkomen.Quote, Dr. Arvind Singhal, University of Texas at El Paso (USA):“This PD project of the Center for Media & Health is a historic PD project. Not only for the Netherlands. There is no other PD project in the world that I know of, that has been carried out in the last 25 years with this kind of systematic approach.”
 

Publicaties & Downloads

  • Center for Media & Health (2012): Project summary “Identifying and amplifying existing wisdom: Utilizing the Positive Deviance Approach to enhance psychological resilience amongst adolescents vulnerable to depression and anxiety”, Center for Media & Health, Gouda, 2012. Hier te downloaden als .pdf file
  • Pre-Post, Burger centraal (2012): Op de zoek naar de gunstige uitzondering, maart 2012, nr.45, p. 10-12. Hier te downloaden als .pdf file
  • The Communication Initiative Network (2014): Utilising the Positive Deviance Approach in Netherlands to Enhance Psychological Resilience amongst Adolescents Vulnerable to Depression and Anxiety, The Communication Initiative Network. Klik hier voor het artikel
  • M. Bouman, S. Lubjuhn, & A. Singhal (2014a). What explains enhanced psychological resilience of students at VMBO schools in the Netherlands? The Positive Deviance Approach in Action. Center for Media & Health, Gouda, the Netherlands. Report submitted to the Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw). Hier te downloaden als .pdf file
  • M. Bouman, S. Lubjuhn, & A. Singhal (2014b): What explains enhanced psychological resilience of students at VMBO schools in the Netherlands? The Positive Deviance Approach in Action.The Communication Initiative Network. Klik hier voor het artikel
  • M. Bouman, S. Lubjuhn, & A. Singhal (2014c). Op zoek naar de positieve uitzondering: Gebruik van de positive deviance benadering om mentale weerbaarheid van leerlingen op VMBO-scholen te versterken, eindrapportage ZonMw, Centrum Media & Gezondheid, Gouda. Hier te downloaden als .pdf file
  • M. Bouman, S. Lubjuhn, & A. Singhal (2014d). Een positieve uitzondering in mentale weerbaarheid. Onderzoeksrapport Lucia Petrus Mavo, Centrum Media & Gezondheid. Hier te downloaden als .pdf file
  • M. Bouman, S. Lubjuhn, & A. Singhal (2014e). Een positieve uitzondering in mentale weerbaarheid. Onderzoeksrapport Mavo Delfshaven, Centrum Media & Gezondheid, Gouda. Hier te downloaden als .pdf file
  • M. Bouman, S. Lubjuhn, & A. Singhal (2014f). Een positieve uitzondering in mentale weerbaarheid. Onderzoeksrapport Libanon Lyceum, Centrum Media & Gezondheid, Gouda. Hier te downloaden als .pdf file
  • ZonMw nieuwsbrief (2016): Mentale weerbaarheid: wat helpt jongeren op school? ZonMw, Den Haag.

 

Focus

Media production
Research
Training and Capacity Building
Consultancy

In samenwerking met

GGD Rotterdam-Rijnmond
Trimbos Instituut
University of Texas at El Paso, USA
ZonMw